دانسیته یونولیت چیست و چگونه دانسیته یونولیت را محاسبه کنیم

  • ۰
یونولیت دانسیته یونولیت

دانسیته یونولیت چیست و چگونه دانسیته یونولیت را محاسبه کنیم

یونولیت دانسیته یونولیت

معمولا برای کاربردهای متفاوت یونولیت فشردگی های مختلف در نظر گرفته می شود.  انتخاب اشتباه فشردگی یونولیت می تواند موجب نقض در کار ، عدم کارایی  و یا هزینه بی دلیل گردد.به عنوان مثال یونولیتی که برای ساخت ماکت و مدل حرفه ای استفاده می شود باید اصولا دانسیتهیا فشردگی بالاتری نسبت به یونولیتی که برای کاردستی کودکان  استفاده می باشد دارا باشد. یا یونولیت ساختمانی نیز باید دارای فشردگی مشخصی باشد. همچنین مواردی نظیر عایق حرارتی ، صوتی ، بسته بندی ، تاسیسات برودتی و… نیز هر کدام نیاز به فشردگی مشخص هستند

معیاری که برای بیان فشردگی یونولیت استفاده می شود دانسیته نام دارد و در بعضی موارد با حرف P نامیده می شود. به عنوان مثال ورق یونولیت p10 ، p20 و…

حال ببینم دانسیته چیست؟ دانسیته عبارت است از وزن یک متر مربع یونولیت به عبارت دیگر   وزن یک بلوک یونولیت با ابعاد یک متر در دو متر در ۵۰ سانتی متر به عنوان دانسیته در نظر گرفته می شود. این به این معنی است که زمانی که بیان می کنیم دانسیته یک ورق یونولیت یک متر در دو متر با قطر ۵ سانتی متر p 20 است یعنی وزن ۱۰ عدد آن  ( ۵X10=50 ) باید ۲۰ کیلوگرم باشد و در نتیجه وزن هر ورق۵سانتی ۲ کیلوگرم خواهد بود. به عنوان مثال دیگر اگر بخواهیم دانسیته یک ورق ۱۰ سانتی با ابعاد یک متر در دو متر ۲۰ باشد چون هر ۵ عدد و رق ده سانت یک بلوک ۵۰ سانتی می شود در نتیجه وزن هر عدد ورق ۱۰ سانتی باید حدود ۴ کیلو باشد تا دانسیته ورق ۲۰ در نظر گرفته شود.