Author Archives: پارت فوم

  • ۰
یخدان یونولیتی

یخدان یونولیتی

یخدان یونولیتی

عرضه یخدان یونولیتی با سه سایز:

یخدان بزررگ ۵۸x38x39 سانتی متر

یخدان متوسط ۵۰x31x28 سانتی متر

یخدان کوچک ۴۳x24x21 سانتی متر

یخدان یونولیتی به منظور حمل مواد غذایی ، دارویی و مواد حساس و ضربه پذیر قابل استفاده می باشد.